Velkommen til Mastra Nøgletalsdatabase
Her kan du finde nøgletal vedrørende trafik
fra hele landet


Om nøgletalsdatabasen
Nøgletalsdatabasen fremkommer som resultat af et samarbejde mellem Vejdirektoratet og de af landets kommuner, som betjener sig af Mastra til håndtering og opregning af trafiktal.

Benyttelse af nøgletal sker på brugerens ansvar. Bruges data eksternt på en sådan måde, at de er direkte genkendelige, skal dataejeren orienteres før offentliggørelse eller udlevering til 3. person.

Kvalitetssikring af data er en løbende proces, som for det enkelte tælleår strækker sig hen til foråret i det efterfølgende år. Databasen kan derfor indeholde nøgletal, som kan mangle kvalitetssikring.


Links

Vejledninger og dokumenter
Vi har samlet relevante vejledninger og dokumenter til alle Mastra systemerne. Med nedenstående link kommer du til et indeks over vejledninger og dokumenter.
Vejledning / dokumenter


Husk - Ønsker og ideer modtages
Har du en ting, du savner i Nøgletalsdatabasen, eller er der noget, som du ikke synes fungerer? Du er altid velkommen til at kontakte os - vi modtager meget gerne kommentarer, som kan hjælpe os til at gøre Nøgletalsdatabasen endnu bedre.


Kontakt
Har du et problem/spørgsmål af trafikfaglig karaktér, om brugen af Nøgletalsdatabasen, eller er din henvendelse af mere teknisk karaktér, så kontakt Mastra-Supportfunktionen i Trafikstatistikafdelingen på følgende link:
Opret supportsag