Mastra vejledning / dokumenter
Klik på nedenstående links
kMastra
Hvad er kMastra?
Kom godt igang med kMastra
kMastra brugervejledning
Ofte stillede spørgsmål
kMastra og HiStar måleudstyr
Tælling på 4-sporet vej med 2 slangetællere
Tilretning af kryds i kMastra
Tælling kun talt i kanal 2
Nyhedsarkiv

iMastra
Anvendte knapper og ikoner
Søgeskærmbilleder
Indlæsning af data
Sletning af data og flytning af data i tid
Udtræk
Oprettelse af nyt tællested
Ændringer i snit
Vejledning til tælleplanmodul
Information om automatisk indlæsning af rådata
Mastra datakontrol
Kom godt igang med iMastra

Sammenlign faciliteter i iMastra og kMastra
iMastras ekstrafaciliteter i forhold til kMastra

Fælles ting
Kort
Stræknificering af trafiktal
WFS-service (udtræk til eget GIS-system)
KomSe Trafiktal
Nøgletalsdatabasen
Upload Filer
Erfaringsbank
Bruger- og Rettigheds-styring

Brugernes egne vejledninger:
Vejledning i brug af iMastra

Generelt om trafiktælling
Trafiktællinger. Planlægning, udførelse og efterbehandling
Tællekalender 2019
Tællekalender 2020
Tællekalender 2021
PC opsætning
Anvendelige styresystemer/browsere
Profil-option: Navngivne PDFer
Udtræk til Excel giver blank side?
Chrome Excel Opsætning

Øvrigt
Generering og upload af udtræk af interesseområder til LER
Beregning af koordinater til LER
Faktorkurver for MOTORKTJ 2009 2017
Trafiktyper og sammenhæng 2017
Faktorkurver for C/K 2016
Faktorkurver for 580-1250 2017
Faktorkurver for o. 1250 2017
Skitse med Mastra begreber
Skitser med Ramper og Vejdele
Tællested: Begreber som anvendes i Mastra
Manuel bestemmelse af trafiktype
Danmarkskort med Mastra-kunder A4 A3
Oversigt over MASTRAs køretøjsklassifikationer
Oversigt over MASTRAs hastighedsklassifikationer
Oversigt over MASTRAs enkeltkøretøjs-profiler
Oversigt over anvendte apparat-konfigurationer
Samtælling Cykler/Motorkøretøjer spoler
Indlæsning af enkeltkøretøjs-data (VbV-data)i Mastra
Indlæsning af Excel-ark i Mastra
Æ10 faktorer gældende fra 2016    Bedste gæt - eksempler
Opregning
Mastra Dataflow
Teknisk baggrund for opregningsprocessen
Trafikbegreber og deres håndtering i Mastra
Normaler

Sikkerhedsaftale
Bruger din forvaltning ekstern rådgiver til en opgave?
Skal rådgiveren selv trække data fra dit Mastra-program?
Udfyld Sikkerhedsaftalen, få rådgiverens accept af vilkårene og send derefter en kopi til:

Vejdirektoratet
Trafikafdelingen
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Att.: Niels Moltved